Gå till huvudinnehåll

Kvalitet


I den statliga styrningen är verksamhetens kvalitet nära kopplad till övriga förvaltningspolitiska målsättningar som exempelvis effektivitet, innovation, tillit och rättssäkerhet. Här resonerar vi kring hur man kan förstå kvalitetsbegreppet och dess olika beståndsdelar i den kontexten. Vi beskriver också hur myndigheter kan se på kvalitet i olika sammanhang, samt hur man ka mäta och följa upp verksamhetens kvalitet. Vi tillhandahåller även ett metodstöd för rättslig kvalitetsuppföljning, inklusive mallar och exempel från myndigheter.