Gå till huvudinnehåll

ESV bjuder in myndigheterna till en innovativ kunskapsdelning


Att effektivt utbyta erfarenheter och hitta innovativa lösningar på komplexa problem som vi ofta brottas med i våra organisationer kan vara svårt. ESV vill uppmuntra till att experimentera och testa olika sätt att samverka och dela insikter. Det är viktigt att vi hela tiden letar efter nya infallsvinklar för att utveckla egna verksamheter. Här berättar vi om ESV:s erfarenheter från att anordna Bollplanket – en mötesplats för att diskutera styrningsfrågor.

Det kan vara svårt att hitta former för kunskapsdelning som bidrar till nytta för de samverkande myndigheterna eller för statsförvaltningen som helhet. Det var en utgångspunkt till att ESV drog igång Bollplanket, en digitala mötesplats för erfarenhetsutbyte om styrningsfrågor.

– Vi strävar efter att skapa en arena där myndigheter kan lyfta fram utmanande områden till förutsättningslösa diskussioner. Det finns mycket kunskap i förvaltningen så Bollplanket är en chans att lära av varandra och hitta andra i samma situation för att kunna knyta kontakter med dem, säger Kristin Lillieqvist på ESV.

Positiv respons på formatet med utrymme för förbättringar

Över 70 deltagare från olika myndigheter deltog på Bollplankets första webbinarium för att diskutera hur man kan driva ett effektivt främjandearbete i staten. För att utvärdera konceptet skickade ESV ut en enkät till deltagarna.

Svaren på enkäten var överlag positiva till formen med ett kort och strukturerat upplägg med fokus på gruppdiskussioner. Samtidigt fanns det önskemål om att lägga mer tid på djupgående diskussioner, särskilt då ämnet var komplext.

– En lärdom från första tillfället är vikten av att vara tydlig i beskrivningen av upplägget och ämnet som ska diskuteras. Om deltagarna kan förbereda sig ökar chansen att få till bra diskussioner. Man kan exempelvis påminna om upplägget i kallelsen som går ut med länk till mötet, säger Jolanta Feliga.

Att det fanns en samtalsledare eller anteckningsansvarig i varje grupp var uppskattat, särskilt eftersom grupperna hölls relativt små. Detta skapade en atmosfär där alla kunde delta aktivt och bygga på varandras idéer.

Våga experimentera, utvärdera och förbättra

ESV ser Bollplanket som ett sätt att testa en enkel form av samverkan med relativt kort startsträcka. Tanken är att löpande utvärdera mötesformen för att kunna utveckla och förbättra konceptet.

– Vi vill slå ett slag för att våga experimentera med olika former för kunskapsdelning utan kravet att de ska fungera felfritt direkt. Utifrån vad som fungerar bra och mindre bra kan man utveckla formerna och förhoppningsvis landa i ett upplägg som ger ett ömsesidigt utbyte som är till nytta för alla inblandande, säger Kristin Lillieqvist.

Senast uppdaterad: