Gå till huvudinnehåll

Innovation


Regeringens mål är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv. Även i målen för digitaliseringen av offentlig förvaltning och för offentlig upphandling betonas vikten av innovation. Här ger vi en samlad bild av varför innovationer är viktiga i statsförvaltningen och vad som kännetecknar en innovativ myndighet.