Gå till huvudinnehåll

Webbutbildningar


""

Utbilda dig på egen hand när du vill

Ekonomistyrningsverkets webbutbildningar riktar sig till dig som arbetar på myndighet och du genomför utbildningarna på egen hand när du vill. Utbildningarna är interaktiva med animationer, filmer och frågor. De är kostnadsfria.


Utbildningen tar upp grunderna i statlig styrning och ekonomistyrning. Den vänder sig i första hand till dig som är nyanställd i staten, men även om du har arbetat några år kan du ha nytta av utbildningen.

Läs mer

Denna grundutbildning vänder sig till dig som jobbar på myndighet och som ska rapportera i statsredovisningssystemet i Hermes. Utbildningen är uppdelad i två delar.

Läs mer

Du får teoretisk kunskap om ett forskningsförankrat metodstöd för att identifiera och minska onödig efterfrågan, samt tips för hur du kan använda metoden i ditt praktiska arbete.

Läs mer

Webbutbildningen tar upp de regelverk som gäller för redovisning och finansiering av anläggningstillgångar i staten. Utbildningen går även igenom olika aspekter på redovisning av materiella och immateriella anläggningstillgångar utifrån de olika faserna i en tillgångs livscykel.

Läs mer

Utbildningen tar upp grunderna i verksamhetslogik och beskriver hur den kan användas i en myndighet. Den vänder sig till dig som arbetar med att prioritera, analysera eller följa upp så att verksamhetens arbete får önskade effekter och når uppsatta mål.

Läs mer

Här lär du dig redovisning och förståelse av balansposten Avräkning med statsverket som är unik för den statliga redovisningen. Utbildningen passar dig som är ansvarig för att upprätta Avräkning med statsverket hos myndigheten, och dig som vill förstå postens roll i den statliga redovisningsmodellen

Läs mer