Gå till huvudinnehåll

Nätverk


""

Utbyt erfarenheter och fördjupa dina kunskaper

ESV anordnar nätverksträffar kring olika teman som anknyter till ESV:s verksamhetsområden. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa våra kunskaper i det aktuella temat tillsammans med andra myndigheter och ibland särskilt inbjudna sakkunniga.


ESV samordnar nätverket för bättre resultatredovisning i årsredovisningen. Syftet med träffarna är att stötta myndigheterna i att utveckla och förbättra arbetet med resultatredovisningen utifrån gällande regelverk.

Läs mer

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna.

Läs mer

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer som bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar.

Läs mer