Gå till huvudinnehåll

Kurser


Introbild utbildningar

Utveckla din kompetens inom statlig ekonomistyrning

ESV erbjuder kurser inom statlig ekonomistyrning på grund-, fortsättnings- och fördjupningsnivå. Kurserna genomförs fysiskt på plats i Stockholm eller digitalt. ESV arrangerar även olika programutbildningar.

Flera av våra kurser går att anpassa utifrån din verksamhets behov. Kontakta madeleine.dahl@esv.se om du är intresserad av att diskutera möjligheten att beställa en anpassad utbildning. 


Nästa kurstillfälle på plats genomförs under våren 2024. Kursen ska ge dig kunskap om regelverken för statlig styrning, redovisning och finansiering samt om hur det hänger ihop för staten som helhet. Den ska vidare få dig att se din roll och din myndighet i ett större sammanhang.

Läs mer

Kursen ska ge dig kunskap om regelverken för statlig styrning, redovisning och finansiering samt om hur det hänger ihop för staten som helhet. Den ska vidare få dig att se din roll och din myndighet i ett större sammanhang.

Läs mer

Du får en djupare förståelse för bland annat den statliga redovisningsmodellen och de särdrag som finns. Vi belyser finansieringsformerna anslag, avgifter och bidrag.

Läs mer

Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap om de olika delarna av styrkedjan från riksdag till regering, från regering till myndighet, inom en myndighet och återrapporteringen från myndigheten till regeringen.

Läs mer

Statens controllerutbildning är ESV:s programutbildning i verksamhetsstyrning för dig som arbetar med controlleruppgifter i statsförvaltningen. Genom att gå den får du möjlighet att ta del av verktyg som utvecklar både dig och verksamheten du arbetar i.

Läs mer

Den här programutbildningen är speciellt framtagen för dig som är chef i staten och som jobbar operativt och strategiskt i kärnverksamheten. Ett övergripande kursmål är att utveckla din förmåga att utforma en verksamhetsstyrning med ett helhetsperspektiv, till gagn för verksamhetens syfte.

Läs mer

Under 2023 och 2024 provar ESV ett nytt upplägg som ersätter kursen Ny internrevisor i staten som vi tidigare har anordnat digitalt. I samarbete med Internrevisorernas förening (IIA Sverige) kommer ESV i stället att hålla en statlig del under föreningens Grundkurs i internrevision.

Läs mer