Gå till huvudinnehåll
""

Utbildningar och seminarier

Välkommen till ESV Forum och vår webbplats för ESV:s utbildningsverksamhet. På den här sidan hittar du ESV:s kurser, programutbildningar, konferenser, seminarier, webbutbildningar och nätverk. 

Saknar du något i vårt utbildningsutbud eller har synpunkter om innehållet? Välkommen att kontakta utbildning@esv.se 

Bild utbildningar
Kurser

ESV erbjuder kurser, konferenser, seminarier och nätverksträffar inom statlig ekonomistyrning på grund-, fortsättnings- och fördjupningsnivå. Vi arrangerar även olika specialutbildningar, programutbildningar och anpassade kurser utifrån din verksamhets behov.

""
Seminarier och konferenser

ESV arrangerar seminarier och konferenser som återkommer varje år. Några gånger per år bjuder vi in till kostnadsfria frukostseminarier. Dessutom genomför vi regelbundet fristående seminarier för aktuella ämnen.

""
Webbutbildningar

Ekonomistyrningsverkets webbutbildningar riktar sig till dig som arbetar på myndighet och du genomför utbildningarna på egen hand när du vill. Utbildningarna är interaktiva med animationer, filmer och frågor. De är kostnadsfria.

""
Anpassade utbildningar

Är ni flera inom myndigheten som vill gå en utbildning, eller har ni särskilda önskemål om innehåll som ni inte hittar i vårt fasta utbud? Vi skräddarsyr gärna en utbildning som passar er myndighet.

""
Nätverk

ESV anordnar nätverksträffar kring olika teman som anknyter till ESV:s verksamhetsområden. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa våra kunskaper i det aktuella temat tillsammans med andra myndigheter och ibland särskilt inbjudna sakkunniga.