Gå till huvudinnehåll

Processen för planering och uppföljning


Myndighetsledningen har relativt stort eget utrymme att organisera myndighetens verksamhet. Med hjälp av en sammanhållen process för planering och uppföljning kan ledningen skapa goda förutsättningar för en betryggande intern styrning och kontroll, och för att verksamheten når sina mål.