Gå till huvudinnehåll

Jämställdhetsbudgetering


Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhets-politiska målen. Jämställdhetsbudgetering kan beskrivas som jämställdhetsintegrering tillämpat på budgeteringen. Det innebär att resursfördelningen och dess konsekvenser analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv och att inkomster och utgifter vid behov justeras för att främja jämställdhet.