Gå till huvudinnehåll

Myndighetsledningens interna styrning och kontroll


Alla myndigheter behöver säkerställa en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Det innebär att verksamheten bedrivs enligt de krav som följer av ansvaret för verksamheten, bland annat enligt myndighetsförordningen (2007:515). Myndigheterna som omfattas av internrevisionsförordningen (2006:1228) ska även tillämpa förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:8) om intern styrning och kontroll. Här ger vi stöd för att följa regelverket.