Gå till huvudinnehåll
ESV:s information om könsuppdelad statistik har uppdaterats

ESV:s vägledningsmaterial om könsuppdelad statistik har kompletterats med två nya avsnitt. Det är bättre att redovisa andel än antal när det gäller könsuppdelad statistik samt vanliga områden där myndigheterna missar att könsuppdela individbaserad statistik som bland annat belyser att även sådana individuppgifter som inte bygger på personnummer kan behöva könsuppdelas och metoder för det utvecklas.

Dekorbild
Uppdaterat stöd om planering och uppföljning

ESV har arbetet om vägledningen Processen för planering och uppföljning (ESV 2017:60) och anpassat den för webben. Den uppdaterade vägledningen hittar du här på ESV Forum, under rubriken Styrning. Det är tänkt att vägledningen ska utgöra ett stöd i att utveckla arbetet med planering och uppföljning på myndigheter.

Dekorationsbild
Automatisk klassificering av regleringsbrevens anslagsvillkor

ESV har testat en metod för automatisk klassificering av textinnehåll för att analysera i vilken utsträckning anslagsvillkoren i regleringsbreven är styrande för myndigheternas kärnverksamheter. Vi har tränat en språkmodell i att skilja styrande och icke-styrande anslagsvillkor, och därmed kraftigt kunnat begränsa det manuella arbetet. Läs vår rapport om arbetet på esv.se.

Dekorbild
Ny utbildning - ESV i samarbete med Internrevisorernas förening

Under 2023 provar ESV ett nytt upplägg som ersätter kursen Ny internrevisor i staten som vi tidigare har anordnat digitalt.

Ny utbildning - ESV i samarbete med Internrevisorernas förening

Dekorbild
Anmäl dig till ESV:s utbildningar om styrning

Under 2023 genomför ESV flera utbildningar om styrning ur olika perspektiv. I vårt kursutbud hittar du bland annat Statens controllerutbildning och Strategisk verksamhetsstyrning för chefer i staten.