Gå till huvudinnehåll

Moms för statliga myndigheter


Här har vi samlat information som ska underlätta för er som statlig myndighet att tolka bestämmelserna i förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (momsförordningen). Vi beskriver därför framför allt bestämmelserna för ingående moms och omvänd skattskyldighet, och hänvisar i första hand till Skatteverket om ni har frågor om utgående moms.

Ny momslag från och med 1 juli 2023

Riksdagen har beslutat en ny mervärdesskattelag (2023:200) som gäller från och med 1 juli 2023. Den nya lagen ersätter mervärdesskattelagen (1994:200). Hänvisningar till mervärdesskattelagen och andra följdändringar med anledning av den nya lagen uppdateras på ESV Forum löpande under hösten 2023.