Gå till huvudinnehåll

Garantier och utlåning


Regleringen av regeringens och myndigheternas bemyndiganden för att ställa ut garantier eller betala ut lån är en del av den finansiella styrningen i staten. Här ger vi en övergripande beskrivning av denna styrning, som även kallas den statliga garanti- och utlåningsmodellen. Vi ger också stöd för att redovisa statliga garantier och statens utlåning.