Gå till huvudinnehåll

Allmänt om statlig redovisning


De statliga myndigheternas redovisning är en viktig del i den ekonomistyrning som bidrar till en väl fungerande statsförvaltning. Redovisningen syftar till att ta fram ändamålsenliga beslutsunderlag, bedöma nyttan för pengarna och skapa förutsättningar för god kontroll av statens finanser och en resursfördelning i enlighet med politiska prioriteringar.