Gå till huvudinnehåll

Bidrag och transfereringar


Här hittar ni generell information om vad som definierar erhållna bidrag och donationer, information om under vilka förutsättningar en myndighet kan ta emot bidrag och donationer samt information om hur dessa ska redovisas. Sidorna innehåller även handledningar inom områdena EU-medel, fonder och transfereringar.