Gå till huvudinnehåll

Skulder, avsättningar och ansvarsförbindelser


Frågan om när och hur en eventuell skuld, avsättning eller ansvarsförbindelse ska redovisas kan uppkomma i många olika situationer och är en relativt vanlig redovisningsfråga hos flera myndigheter. Området är inte helt enkelt eftersom myndigheten måsta bedöma om det finns några förpliktelser och hur dessa ska värderas. Här ger vi stöd för att tillämpa reglerna för att framför allt redovisa avsättningar och ansvarsförbindelser.