Gå till huvudinnehåll

Anslag och inkomster på statens budget


Statens budget utgör grunden för den finansiella styrningen av statens verksamhet under budgetåret, och består av inkomster, utgifter, och saldot i statens budget. Hur myndigheterna ska hantera anslag och redovisa inkomster och utgifter på statens budget regleras i bland annat anslagsförordningen (2011:223) och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA 2022:3) om anslag och inkomsttitlar. Här ger vi stöd för att tillämpa regelverket.