Gå till huvudinnehåll

Anläggningstillgångar


Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. Inom redovisningen klassificeras anläggningstillgångar som immateriella, materiella eller finansiella. Vissa regler om redovisning och finansiering av anläggningstillgångar gäller för alla anläggningstillgångar. Andra regler skiljer sig mellan immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar. Här ger vi stöd för att tillämpa reglerna och redovisa de olika typerna av anläggningstillgångar.