Gå till huvudinnehåll

Redovisning och finansiering

Här har vi samlat information till dig som vill få kunskap om hur den statliga redovisningen och finansieringen fungerar och är uppbyggd. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren inom området, aktuella utbildningar och praktiska exempel.

Ny momslag från och med 1 juli 2023

Riksdagen har beslutat en ny mervärdesskattelag (2023:200) som gäller från och med 1 juli 2023. Den nya lagen ersätter mervärdesskattelagen (1994:200). Hänvisningar till mervärdesskattelagen och andra följdändringar med anledning av den nya lagen uppdateras på ESV Forum löpande under hösten 2023. 

Baskontoplanen är uppdaterad för 2023

I den uppdaterade baskontoplanen har vi bland annat gjort ändringar till följd av ESV:s beslut om förändrade S-koder för 2023. Den använder numera samma benämningar på Lån i Riksgäldskontoret för verksamhetsinvesteringar respektive Lån i Riksgäldskontoret för samhällsinvesteringar som regeringen gör i regleringsbreven. Baskontoförteckning med S-kod 2023 innehåller numera även respektive S-kods benämning. 

Fråga ESV

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar inom området redovisning och finansiering samt ett antal andra ämnen kopplade till ESV:s verksamhetsområden. Om du inte hittar svaret på din fråga här så kan du skicka in den till ESV:s webbtjänst.

Ny webbutbildning – Avräkning med statsverket

I vår nya webbutbildning lär du dig redovisning och förståelse av balansposten Avräkning med statsverket som är unik för den statliga redovisningen. Utbildningen vänder sig både till dig som är ansvarig för att upprätta Avräkning med statsverket, och till dig som vill förstå postens roll i den statliga redovisningsmodellen.