Gå till huvudinnehåll

Tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning


ESV:s vägledning Tänk efter före – konsekvensutredning vid regelgivning finns enbart i pdf-format. I den här vägledningen belyser Ekonomistyrningsverket varför myndigheter ska göra konsekvensutredningar vid regelgivning och vad som är viktigt att tänka på när du gör dem. Vägledningen kan också användas av kommittéer och Regeringskansliet och av andra som har till uppgift att göra konsekvensutredningar inom ramen för sina uppdrag.

När myndigheter meddelar föreskrifter påverkas olika aktörer av dem på olika sätt, det gäller till exempel medborgare, företag, kommuner, landsting eller myndigheter. Det är inte alltid lätt att förutse på vilket sätt de påverkas. Den önskade förändringen ska medföra nytta, men kan också medföra en belastning. Konsekvensutredningar syftar till att ge en så god bild som möjligt av hur och i så fall på vilket sätt föreskrifterna påverkar omvärlden. Då kan myndigheten också bedöma om föreskrifterna kan förväntas ge önskad effekt och om nyttan med förslagen är större än den belastning de kan medföra.

Observera att vägledningen utgår från den tidigare strukturen för myndighetens regler. Från och med den 1 januari 2023 publiceras föreskrifterna i den nya serien Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd (ESVFA). Det betyder att vissa hänvisningar i tidigare publikationer kan vara missvisande.

Vi håller på att omarbeta innehållet i vägledningen och kommer löpande att uppdatera ESV Forum med motsvarande stöd.

Publikationsnummer: ESV 2015:19

Publiceringsdatum: 2015-03-23

Ladda ner vägledningen

Tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning (pdf)

Senast uppdaterad: