Gå till huvudinnehåll

Stöd för konsekvensutredning och konsekvensanalys


Här finns ESV:s stöd för konsekvensutredning och konsekvensanalys. Stödet utgår från förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, som gäller för förvaltningsmyndigheter som tar fram eller reviderar föreskrifter och allmänna råd. Men även kommittén som har tillkallats av regeringen för att utreda och föreslå nya eller ändrade regler kan använda sig av stödet, i enlighet med 15 a § kommittéförordningen (1998:1474). ESV bedömer också att Regeringskansliet kan använda stödet för konsekvensutredningar när frågor som medför regeländringar utreds.