Gå till huvudinnehåll

Stöd för konsekvensutredning och konsekvensanalys

Här hittar du stöd för att genomföra en konsekvensutredning eller en konsekvensanalys för din myndighet. Vi bedömer också att Regeringskansliet kan använda vårt stöd för konsekvensutredningar när frågor som medför regeländringar utreds.

Stöd för konsekvensutredning och konsekvensanalys
""
Regelverket ses över (regeringen.se)

Regeringen ser för närvarande över det samlade regelverket för konsekvensutredningar. I departementsskrivelsen Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22) lämnas ett antal förslag på förändringar av regelverken för konsekvensutredningar. ESV:s stöd kommer att omarbetas utifrån regeringens ställningstaganden med anledning av departementsskrivelsen. 

""
Tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning

I den här vägledningen belyser Ekonomistyrningsverket varför myndigheter ska göra konsekvensutredningar vid regelgivning och vad som är viktigt att tänka på när du gör dem. Vägledningen kan också användas av kommittéer och Regeringskansliet och av andra som har till uppgift att göra konsekvensutredningar inom ramen för sina uppdrag.