Gå till huvudinnehåll

Relaterade regler inom ekonomiadministration


Utöver de förordningar som ESV presenterar finns andra författningar som kan vara relevanta för dig som arbetar vid en statlig myndighet eller på annat sätt kommer i kontakt med ekonomiadministrativa regler som berör statliga myndigheter. Här finns länkar till ett urval av dem: 

Lagar

Arkivlagen (1990:782)

Budgetlagen (2011:203)

Förvaltningslagen (2017:900)

Regeringsformen 9 kap.

Förordningar

Arkivförordningen (1991:446)

Hantering av statliga fordringar (1993:1138)

Lönegarantiförordningen (1992:501)

Myndighetsförordningen (2007:515)

Utlåning och garantier (2011:211)

Överlåtelse av statens fasta egendom (1996:1190)

Andra myndigheters föreskrifter

Kammarkollegiets föreskrifter (KAMFS 2006:1) om hantering av statliga fordringar.

Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter (MDFFS 2021:1) om hantering av beställningar och standarder vid elektroniskt informationsutbyte.

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2018:10) om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.

Riksgäldskontorets föreskrifter och allmänna råd (RGKFS 2006:1) till förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

Senast uppdaterad:

Författningar

Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Riksdagen beslutar om lagar och regeringen beslutar om förordningar. I en lag eller förordning kan det bestämmas att en myndighet får meddela föreskrifter om ett ämne eller en fråga som behöver regleras mer detaljerat. Föreskrifter är bindande.