Gå till huvudinnehåll

Nyckeltalsapplikation


Med ESV:s nyckeltalsapplikation kan du skapa nyckeltal och jämföra exempelvis personalkostnader och lokalkostnader med andra myndigheter. Börja med att ange för vilken myndighet du vill skapa nyckeltal. Välj sedan en täljare och nämnare för att skapa nyckeltalet genom att beräkna kvoten. Sedan anger du om du vill jämföra nyckeltalet med alla andra myndigheter eller med myndigheter med samma ändamål (det vill säga indelning enligt COFOG). Till sist väljer du vilket år du vill jämföra med. Du kan även ange flera år för att följa förändringar över tid.

Om dataunderlaget