Gå till huvudinnehåll

Analysera och jämföra

""

Analysera och jämföra

ESV samlar varje år in och sammanställer ett stort datamaterial som rör myndigheternas verksamhet. På den här sidan kommer vi successivt att presentera olika tjänster som baseras på detta material och som kan vara till nytta för dig som arbetar i den statliga förvaltningen eller av andra skäl är nyfiken på att analysera statsförvaltningen. I dagsläget finns webbtjänsten Nyckeltal publicerad, nästa planerade tjänst ska göra det möjligt att söka information i myndigheternas årsredovisningar. 

Dekorationsbild
Datalabbet (datalabb.esv.se)

Kika gärna in i ESV:s datalabb! Där arbetar vi med att utveckla nya former av analys- och beslutsstöd i den statliga förvaltningen. Datalabbet främja utvecklingen av en datadriven resultatkultur och nya former av analys- och beslutsstöd i den statliga förvaltningen. 

""
Nyckeltalsapplikation

Med ESV:s nyckeltalsapplikation kan du skapa nyckeltal och jämföra exempelvis personalkostnader och lokalkostnader med andra myndigheter. Nyckeltal kan användas i planering genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten som indikator på vad myndigheten har presterat. Detta i förhållande till uppgifter och mål som regeringen har beslutat för myndighetens verksamhet.

Dekorationsbild
ESV:s öppna data

På esv.se hittar du Ekonomistyrningsverkets öppna data. Information finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Den öppna datan som finns tillgänglig är månadsutfallet samt årsutfallet för statens budget, en sammanställning över statens inkomster och utgifter månadsvis och årsvis.