Gå till huvudinnehåll

Tillsammans gör vi Sverige rikare

ESV Forum – mötesplatsen för dig som jobbar med ekonomisk styrning i staten.

Välkommen till ESV Forum

Den här webbplatsen vänder sig till dig som arbetar med styrning i statsförvaltningen och som vill få svar på frågor, fördjupa dina kunskaper, hitta inspiration i förändringsarbetet eller bidra med dina kunskaper och erfarenheter. 

ESV bjuder in myndigheterna till en innovativ kunskapsdelning

Att effektivt utbyta erfarenheter och hitta innovativa lösningar på komplexa problem som vi ofta brottas med i våra organisationer kan vara svårt. ESV vill uppmuntra till att experimentera och testa olika sätt att samverka och dela insikter. Det är viktigt att vi hela tiden letar efter nya infallsvinklar för att utveckla egna verksamheter. Här berättar vi om ESV:s erfarenheter från att anordna Bollplanket – en mötesplats för att diskutera styrningsfrågor.

Förändringsledning i statsförvaltningen

Den 7 december bjuder vi in till ett frukostseminarium om ESV:s modell för förändringsledning. Vi ger en översiktlig genomgång av modellen och diskuterar hur den kan utvecklas och kompletteras. Vi hoppas på en morgon fylld av lärande, erfarenhetsutbyte och konstruktiva idéer!

Uppdaterat stöd om planering och uppföljning

ESV har arbetet om vägledningen Processen för planering och uppföljning (ESV 2017:60) och anpassat den för webben. Den uppdaterade vägledningen hittar du här på ESV Forum, under rubriken Styrning. Det är tänkt att vägledningen ska utgöra ett stöd i att utveckla arbetet med planering och uppföljning på myndigheter.

Följ upp rätt saker för ett effektivt främjandearbete

Att följa upp resultatet av sina aktiviteter är en förutsättning för att kunna ta reda på om arbetet i ett främjande uppdrag bidrar till syftet med uppdraget. För att lyckas behöver ni sätta mål för era aktiviteter. Det är också viktigt att anpassa dem efter målgruppen för att få till ett effektivt främjandearbete. Här ger vi tips för arbetet som bygger på diskussioner från Bollplanket, som är ESV:s mötesplats för erfarenhetsutbyte om styrningsfrågor.

EA-regelverket som pdf-fil

Vill du kunna samla hela EA-regelverket i ett och samma dokument? Nu finns en ny funktion på ESV Forum som gör det möjligt att ladda ner hela EA-regelverket som en pdf-fil. Funktionen hittar du längst upp till vänster på EA-regelverkets startsida.

Redovisning och finansiering

Här har vi samlat information till dig som vill få kunskap om hur den statliga redovisningen och finansieringen fungerar och är uppbyggd. Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren inom området, aktuella utbildningar och praktiska exempel.

Styrning

Här hittar du information om den ekonomiska styrningen i staten. Vi ger dig vägledning kring vilka regelverk och styrmekanismer som din myndighet behöver förhålla sig till samt hur regelverket kring myndighetens ekonomiska styrning ska tillämpas för just din verksamhets behov.

Verksamhetsutveckling

Inom detta område kan du bland annat få inspiration kring  områdena effektivitet, förändringsledning, innovation, kvalitet, samverkan, systemsynsättet samt AI och digitalisering. Här finns också goda exempel på hur andra myndigheter arbetar med dessa frågor.

Konsekvensutredning

Här hittar du stöd för att genomföra en konsekvensutredning eller en konsekvensanalys för din myndighet. Vi bedömer också att Regeringskansliet kan använda vårt stöd för konsekvensutredningar när frågor som medför regeländringar utreds.

EA-regelverket

Här presenterar vi ESV:s föreskrifter och allmänna råd tillsammans med de förordningar de hör till. Vi presenterar även andra förordningar som ingår i ESV:s verksamhetsområden och länkar till författningar som kan vara relevanta för dig som arbetar vid en statlig myndighet eller på annat sätt kommer i kontakt med ekonomiadministrativa regler för statliga myndigheter.

Utbildning

Välkommen till ESV Forum och vår nya webbplats för vår utbildningsverksamhet. På den här sidan hittar du alla våra kurser, konferenser, seminarier, webbutbildningar och nätverk. 

Analysera och jämföra

ESV samlar varje år in och sammanställer ett stort datamaterial som rör myndigheternas verksamhet. På den här sidan kommer vi successivt att presentera olika tjänster som baseras på detta material och som kan vara till nytta för dig som arbetar i den statliga förvaltningen eller av andra skäl är nyfiken på att analysera statsförvaltningen.

Ordlistan

I denna ordlista förklarar vi ord och begrepp som finns på ESV Forum. Vi vill att ordlistan ska vara till nytta för dig. Kontakta oss om du hittar ord på vår webbplats som du tycker ska finnas med i ordlistan. 

Fråga ESV

Här hittar du vanligt förekommande frågor och svar inom ett antal ämnen kopplade till ESV:s verksamhetsområden. Om du inte hittar svaret på din fråga här så kan du skicka in den till ESV:s webbtjänst.